Broj transekata

6

Broj prijavljenih viđenja leptira

1035

Broj prijavljenih vrsta

63